Już w jutro kolejny odcinek programu Naszaarmia.pl. Tym razem o umiejętnościach strzelców wyborowych, którzy ćwiczą na poligonie w Nowej Dębie. Będzie także krótki materiał o wyzwaniach, jakie stroją przed Polską Grupą Zbrojeniową.

Zapraszam do obejrzenia odcinka. Emisja w sobotę w TVP 1 o godz. 8.20.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Józef Piłsudski Pierwszym Marszałkiem Polski

Józef Piłsudski zakończył legionową służbę w nieznanym w polskiej hierarchii wojskowej stopniu brygadiera. W owym czasie, w siłach zbrojnych odrodzonej Polski było wielu dowódców o wyższej od Piłsudskiego szarży. Mimo wszystko latem 1919 roku ówczesny Minister Spraw Wojskowych – generał Józef Leśniewski, w imieniu wojska i Ogólnej Komisji Weryfikacyjnej poprosił Sejm o przyznanie Piłsudskiemu stopnia „Pierwszego Marszałka Polski”.  Sejm odrzucił prośbę, a konwent seniorów odpowiedział generałowi, że nominacja byłaby przedwczesna. Wbrew tym postanowieniom, zdominowana przez wojskowych Ogólna Komisja Weryfikacyjna na posiedzeniu w dniu 26 lutego 1920 roku uchwaliła, że stopień marszałka zostanie jednak przyznany. W dniu 19 marca 1920 roku – w dniu imienin Komendanta, przedstawiciele Ogólnej Komisji Weryfikacyjnej stawili się u Piłsudskiego i poprosili go o przyjęcie nominacji. Wódz nie odmówił podkomendnym, a kilka godzin później wydał dekret wojskowy o treści: „Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuję i zatwierdzam”. Wręczenie buławy marszałkowskiej odłożono w czasie z powodu jej braku. Ogłoszony konkurs na projekt buławy wygrał profesor złotnictwa i grafiki Mieczysław Kotarbiński z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Józef Piłsudski przyjął stopień marszałka i buławę podczas pierwszych uroczystości z okazji odzyskania niepodległości na Placu Zamkowym w Warszawie, które odbyły się w dniu 14 listopada 1920 roku. Mszę celebrował biskup polowy Stanisław Gall, buławę zaś poświęcił kardynał Aleksander Kakowski. Mowę wygłosił najstarszy generał Wojska Polskiego Karol Durski-Trzaska. Buławę Piłsudskiemu wręczył szeregowy Jan Żywek z 5. Pułku Piechoty Legionów „Zuchowatych”, najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

NOWY KODEKS BUDOWLANY

Po dwóch latach Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przedstawiła ministerstwu finalną wersję kodeksu budowlanego, który lada dzień ma trafić do konsultacji. W dokumencie liczącym ponad 250 artykułów nie znajdziemy jednak przepisów dotyczących planowania przestrzennego, które widniały jeszcze rok temu w podstawowej wersji projektu. Prace nad częścią urbanistyczną są nadal prowadzone. Jest to jednak materia znacznie bardziej skomplikowana, dlatego zdecydowano się na podział kodeksu, tak, aby udało się jeszcze w tej kadencji parlamentu uchwalić część budowlaną. Nowy Kodeks Budowlany zawiera cenne rozwiązania, np. postulat podziału projektu budowlanego na część urbanistyczno – architektoniczną oraz projekt techniczny. Decyzja administracyjna uzyskiwana będzie na podstawie tego pierwszego. Z projektem technicznym wchodzić się będzie natomiast na budowę. Wśród ekspertów emocje budzą propozycje dotyczące sytuowania obiektów (zwłaszcza wysokich) na działce. Projekt przesądza, że budynek powyżej 35 m będzie mógł się znajdować w odległości od granicy działki nie mniejszej, niż połowa jego wysokości. W zabudowie śródmiejskiej ten dystans będzie mógł być zmniejszony, ale nie więcej niż o połowę. Finalna wersja projektu kodeksu nie zrywa także z wypracowaną już poprzednio zasadą, zgodnie z którą rozpoczęcie budowy będzie możliwe na podstawie zgody budowlanej. Ta będzie mogła być wyrażona albo w formie rozstrzygnięcia administracyjnego – pozwolenia na budowę, albo w sposób milczący – poprzez brak sprzeciwu organu do zgłoszonego zamierzenia inwestycyjnego. O tym, która ścieżka w danym przypadku będzie właściwa, zdecyduje m.in. obszar oddziaływania obiektu. Kodeks wprowadza również instytucję etapowania, czyli obowiązku dokonania odbiorów określonych etapów robót. Ma to polegać na sprawdzeniu zgodności prac z projektem, warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokonywać ma go inspektor nadzoru technicznego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

BSP – PRZYSZŁOŚĆ POLA WALKI

Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP), zwane również potocznie dronami, stanowią nieodzowny element współczesnego pola walki. Fenomen tych systemów polega przede wszystkim na tym, iż mogą one realizować zadania, które do tej pory były zastrzeżone dla załogowych statków powietrznych, bez narażania czynnika ludzkiego. BSP rozpoczęły służbę przede wszystkim jako środki rozpoznania, ale obecnie w dobie sieciocentrycznego prowadzenia działań, BSP pozwalają obserwować ruchy wroga, naprowadzać ogień artyleryjski, dokonywać ewaluacji ostrzału prowadzonego przez własne jednostki, a nawet samemu bezpośrednio razić przeciwnika. Ponieważ zapewniają one możliwość zarządzania informacją w czasie rzeczywistym, stanowią element wsparcia dowodzenia, który musi posiadać każda nowoczesna armia. W powyższy trend chce się wpisać także Wojsko Polskie. W Planie Modernizacji Technicznej na lata 2013-22 planowane jest pozyskanie dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych ok. 80 bezzałogowców, w celu osiągnięcia zdolności do prowadzenia rozpoznania obrazowego na szczeblu taktycznym oraz operacyjnym. Plan zakłada, iż zakupione drony będą różnych klas; od BSP typu mini, przez BSP krótkiego i średniego zasięgu, aż po klasy operacyjnej do zadań rozpoznawczo-uderzeniowych (typ MALE). Zakłada się, że koszt tego programu operacyjnego pochłonie do 2022 r. ok. 2, 5 mld zł.  Realizując wspomniane zapisy Inspektorat Uzbrojenia opublikował 15 stycznia br. ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa BSP krótkiego zasięgu o kryptonimie ORLIK i BSP klasy mini o kryptonimie  WIZJER, wraz z systemami logistycznymi i szkolenia. Zawarcie umowy w tym zakresie zaplanowano na początek 2016 roku. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj