SPOTKANIE Z JAROSŁAWEM SOKOŁEM, AUTOREM POWIEŚCI „CZAS HONORU”

„Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor”   Józef Beck, 5 maja 1939 roku.

We wtorek 28 października w Centralnej Bibliotece Wojskowej, z inicjatywy Dyrektora dr Jana Tarczyńskiego, odbyło się spotkanie z autorem powieści „Czas honoru” Jarosławem Sokołem oraz aktorkami Katarzyną Sawczuk i Weroniką Humaj. Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski wręczył pisarzowi odznaczenie pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”.

Jarosław Sokół swoją twórczością wprowadził w Polsce modę na historię, a trzy książki poświęcone Cichociemnym – „Czas honoru”, „Czas Honoru. Przed Burzą” oraz „Czas Honoru. Pożegnanie z Warszawą” przyczyniły się do umocnienia świadomości narodowej. Pisarz przyznaje, że dwie pierwsze z nich ściśle odpowiadają dwóm pierwszym sezonom serialu telewizyjnego. Może nie były jego wierną kopią, ale na pewno ciekawym uzupełnieniem. „Czas Honoru. Pożegnanie z Warszawą” odbiega od tego schematu. Jak wiedzą wierni widzowie, w telewizyjnej wersji ominięto Powstanie Warszawskie w chronologii wydarzeń ze względu na ograniczony budżet. Sceny przedstawiające jeden z najważniejszych zrywów w II wojnie światowej zostały nakręcone dopiero teraz, z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania. W książce można było pozwolić sobie na swobodny ciąg historycznych zdarzeń. Dzięki temu Powstanie Warszawskie zostało wplecione w trzeci tom sagi, stanowiąc jego drugą część. Serialowa Zosia (Katarzyna Sawczuk) i Irena (Weronika Humaj) zgodnie przyznały, iż praca na planie „Czasu honru” była dla nich świetną lekcją historii i są przekonane, że dzięki serialowi uda im się zaciekawić historią Polski swoich rówieśników. Jarosław Sokół zdaje sobie sprawę z tego, że „Czas Honoru. Pożegnanie z Warszawą” jest uznawane za bardzo warszawską książkę i mimo, iż urodził się w Świnoujściu to pokochał Warszawę i tu odkrył na nowo swoje korzenie. Pisarz wyznał również, że nigdy nie był prymusem historycznym, ale z wiekiem zauważył rezerwuar wartości i dlatego źródłem informacji zarówno do napisania książki jak i filmu były wspomnienia ludzi tamtych dni. Scenarzysta przyznaje również, iż jest to ostatni tom powieści „Czas honoru”, ale nie ukrywa również, iż pracuje już nad scenariuszem do filmu o losach ORP „Orzeł”.

Jarosław Sokół-polski pisarz, scenarzysta, a także anglista, literaturoznawca, tłumacz i wydawca. Na swoim koncie ma scenariusze do takich filmów jak „Pieniądze to nie wszystko” Juliusza Machulskiego czy „Bitwy Warszawskiej 1920” Jerzego Hoffmana, a także seriali „Pensjonat pod Różą”, „Dwie strony medalu” i najnowszego – „Czas honoru”. Ostatnio zadebiutował jako autor trzy tomowej powieści, która również nosi tytuł „Czas honoru” i rozgrywa się w tych samych czasach, ale stanowi zupełnie odrębną całość.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Cyberprzestrzeń… Czy jesteśmy gotowi na zagrożenia?

W dzisiejszej rzeczywistości wiele istotnych procesów toczy się w cyberprzestrzeni. Z tego powodu między innymi teleinformatyczne systemy sterowania i zarządzania procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z przenikaniem „złośliwego” oprogramowania z internetu. Z uwagi na fakt, iż systemy elektroenergetyczne oddziałują na inne sfery naszego życia, takie jak m.in. telekomunikację czy transport, ataki w cyberprzestrzeni mogą sparaliżować funkcjonowanie wielu różnych dziedzin. Zapobieganie temu wymaga zastosowania szczególnych zabezpieczeń i kompleksowej ochrony przed cyberprzestępczością. Nad zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa i ochrony tego typu systemów informatycznych pracuje konsorcjum naukowo – przemysłowe, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. W realizację współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu pt. „System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną” zaangażowany jest również instytut badawczy NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), Wojskowy Instytut Łączności oraz firma Asecco Poland. Współpraca z podmiotami energetycznymi, przede wszystkim z operatorem sieci przesyłowej – Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), umożliwi naukowcom sprawdzenie działania prototypowego systemu ochrony w warunkach rzeczywistych. Projekt podzielony jest na cztery etapy. Dwa pierwsze związane z badaniami naukowymi oraz weryfikacją prototypu systemu ochrony w warunkach laboratoryjnych dobiegają końca. Kolejną fazą będzie weryfikacja i walidacja prototypu systemu ochrony w warunkach operacyjnych, zakończona potwierdzeniem osiągnięcia gotowości technologicznej. Zakończenie projektu planowane jest pod koniec 2015 roku.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Swoją statutową działalność Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego zaczęła 1 października 1951 r. Naukę rozpoczęło wówczas 621 podchorążych w 12 specjalnościach. W latach 1996-2004 akademię przekształcono w uczelnię wojskowo-cywilną. W 1997 uruchomiono cywilne studia niestacjonarne a od 2002 cywilne studia stacjonarne. W październiku bieżącego roku Akademia wkroczyła w 64 rok swojego istnienia. Kształcenie podchorążych i studentów realizuje kadra o wysokim statusie naukowym: 90 profesorów, 108 doktorów habilitowanych, 402 doktorów różnych specjalności oraz około 200 pracowników naukowo-technicznych. WAT dysponuje 136 zakładami naukowymi, 236 laboratoriami oraz 145 pracowniami specjalistycznymi. Akademia, jako ośrodek naukowo-badawczy, klasyfikuje się w czołówce liderów wdrożeń. Monitoruje światowe tendencje związane z rozwojem technologii obronnych i bezpieczeństwa, przewidując ich możliwe zastosowanie w siłach zbrojnych. Pracownicy naukowi uczelni obecni są na światowych forach wymiany myśli i poglądów dla przedstawicieli przemysłu obronnego oraz świata nauki i biznesu. Rozwój badań w takich nowoczesnych obszarach techniki i technologii jak: inżynieria materiałowa i nano-technologie; technologie fotoniczne, biomedyczne, informacyjne i telekomunikacja, a także badania, opracowania, patenty i wynalazki w zakresie modelowania i symulacji pola walki, systemów wspomagania decyzji, kryptologii, rzeczywistości wirtualnej, interoperacyjności systemów łączności i informacji, rozpoznania radioelektronicznego, techniki laserowej, zdalnego wykrywania broni chemicznej i biologicznej, niebieskiej optoelektroniki i technologii UX termowizji i techniki podczerwieni, amunicji inteligentnej, technologii radarowej, technologii lotniczej i kosmicznej, technologii pojazdów bezzałogowych, technologii i zastosowaniu materiałów ciekłokrystalicznych, sensorów i systemów monitoringu środowiska, nowych materiałów wysokoenergetycznych, materiałów kompozytowych i inżynierii materiałowej (w tym nanotechnologii i litografii z zakresu EUV), materiałów fotonicznych, plasuje WAT w światowej czołówce. Akademia współpracuje także z ponad 60 zagranicznymi ośrodkami naukowymi na wszystkich kontynentach oraz z 400 krajowymi zakładami przemysłowymi i instytucjami naukowo-badawczymi.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Powstające Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa znajduje się w Warszawie przy ul. Puławskiej 4. Roboty budowlane wewnątrz budynku zostały zakończone. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, a z początkiem listopada br. obiekt będzie wyposażany w zakupiony wcześniej sprzęt kwaterunkowy. W realizacji pozostaje także budowa zlokalizowanego przed budynkiem pomnika (3,5 – metrowa rzeźba z brązu autorstwa prof. Macieja Aleksandrowicza z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) oraz ściany pamięci, na której zostaną umieszczone tabliczki z nazwiskami poległych na misjach żołnierzy. Zgodnie z założonym planem, uroczyste otwarcie Centrum nastąpi w grudniu 2014 r. Będzie to  miejsce spotkań weteranów, gdzie byli żołnierze oraz ich rodziny otrzymają w nim m.in. wsparcie psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Centrum ma przede wszystkim pełnić funkcje edukacyjne – będą się w nim odbywały warsztaty organizowane dla młodzieży zainteresowanej historią i wojskowością. Historia misji zostanie zaprezentowana m.in. dzięki multimedialnej wystawie. Oprócz niej będzie także sala historyczna, w której zebrane zostaną pamiątki. Eksponaty dotyczące misji Centrum wypożyczy m.in. z Muzeum Wojska Polskiego, ale chce również gromadzić zdjęcia i filmy, które dzisiaj znajdują się w rękach prywatnych. W planach jest także utworzenie biblioteki, która w przyszłości będzie dostępna online.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

ZAGRANICZNE MISJE WOJSKOWE

Polscy żołnierze biorą udział w misjach zagranicznych od 1953 roku. Od tego czasu służyło na nich około 100 tys. wojskowych. Obecnie na misjach przebywa 686 żołnierzy i pracowników wojska, którzy służą w 4 kontyngentach wojskowych: w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz Republice Środkowoafrykańskiej. Największą zagraniczną misją w historii naszych sił zbrojnych pozostaje operacja w Afganistanie. Dziś w tym państwie jest już tylko 380 polskich żołnierzy i pracowników wojska. Ostatnią, XV zmianę PKW tworzą głównie wojskowi z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Ich zadaniem jest przygotowanie i wysłanie sprzętu do kraju. Ponadto muszą oni stworzyć warunki do pełnienia nowej misji, która ma się rozpocząć w 2015 roku i mieć charakter szkoleniowy. Z Polski wyjedzie na nią 120 osób. Kontyngent w Kosowie tworzy 243 żołnierzy. Polscy żołnierze są obecni także w Bośni i Hercegowinie, gdzie kontyngent wojskowy składa się z 39 żołnierzy. W rozpoczętej w maju unijnej misji EUFOR w RŚA bierze udział 50 żołnierzy z Polski (wcześniej Polacy wspierali misję francuską w RŚA). Udział w misjach poza granicami kraju w ogromnym stopniu zmienił polską armię. To już nie to samo wojsko, które w 2003 roku jechało do Iraku. Dziś nasi żołnierze są znacznie lepiej uzbrojeni i skuteczniejsi w działaniu. Dzięki zaangażowaniu w międzynarodowe operacje, polskie wojsko stało się wiarygodnym partnerem dla  sojuszników.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj