Z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, wszystkim tym, którzy od 1953 roku ryzykowali życie służąc Ojczyźnie daleko poza jej granicami, składam wyrazy najwyższego uznania. Życzę pomyślności osobistej oraz zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku. Niech zdrowie, troska otoczenia oraz satysfakcja z dokonań towarzyszą Wam każdego dnia. Pamiętajmy także i uczcijmy minutą ciszy wszystkich tych, którzy w służbie Ojczyźnie stracili życie.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Na studia – marsz!

O karierze w służbach mundurowych marzy coraz więcej młodych Polaków. Liczą na to, że studia na kierunkach związanych z obronnością zagwarantują im stabilną przyszłość zawodową. Kusi ich praca w jednostkach administracji państwowej, kojarzona ze stabilnym i pewnym zatrudnieniem. Na wzrost popularności tego typu studiów wpływ ma nie tylko poziom bezrobocia wśród młodych ale także sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza rosyjska agresja na Ukrainę i gwałtowny rozwój islamskiego terroryzmu. Młodzi ludzie zrozumieli, że stabilność i względny dobrobyt nie są dane raz na zawsze.Coraz więcej uczelni wyższych oferuje kierunki studiów związane z obronnością i bezpieczeństwem, które jak magnes przyciągają studentów. Szkoły, na podstawie umów z różnymi instytucjami dają studentom możliwość odbycia praktyk i staży, np. w Komendzie Głównej Policji czy Służbie Granicznej. Organizowane są także wizyty studyjne m.in. w wojskowych komendach uzupełnień i wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Kierunki związane z bezpieczeństwem, to studia interdyscyplinarne – dlatego dają dużo możliwości. Przygotowują specjalistów dla potrzeb systemu bezpieczeństwa państwa, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli, organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej i NATO. Na kierunkach związanych z bezpieczeństwem kształcą się przyszli funkcjonariusze służb, urzędnicy i doradcy. Przydadzą się w samorządach, szczególnie w centrach zarządzania kryzysowego, w firmach ochroniarskich, ale też w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wojsku, policji lub firmach chroniących przed cyberatakami. Absolwenci mają także odpowiednią wiedzę, żeby zajmować się mediacjami i negocjacjami. Mogą starać się o pracę w branży ubezpieczeniowej oraz w dziedzinie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Tegoroczny Dzień Samorządu Terytorialnego jest świętem szczególnym. W dniu dzisiejszym mija bowiem 25 lat od momentu reaktywowania w naszym kraju samorządu terytorialnego, co przywróciło wspólnotom lokalnym możliwość decydowania o swojej przyszłości w duchu demokracji. Dzięki ciężkiej pracy okres ten stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego. W tym wyjątkowym dniu, wszystkim Samorządowcom pragnę serdecznie podziękować za trud i poświęcenie w służbie polskiemu społeczeństwu oraz życzyć samych sukcesów w dalszej pracy na rzecz „Małej Ojczyzny”.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Święto Wojsk Specjalnych

Wojska Specjalne są szczególnym rodzajem Sił Zbrojnych. W swoich szeregach zrzeszają żołnierzy najlepszych z najlepszych. Ta elitarność, zaangażowanie i profesjonalizm sprawiają, że są wspaniałą wizytówką Polski zarówno w NATO, jak i na całym świecie.

Z okazji dzisiejszego Święta wszystkim żołnierzom i pracownikom Wojsk Specjalnych życzę dalszych sukcesów oraz siły i wytrwałości w realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję za przekonanie, że Ojczyzna w potrzebie zawsze może na Was liczyć.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„Wyprawa Kijowska” Józefa Piłsudskiego

7 maja obchodziliśmy 95. rocznicę wyzwolenia Kijowa z rąk bolszewickich przez połączone oddziały polsko-ukraińskie pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. Szczególną okazję, aby poszerzyć wiedzę o wydarzeniach z 1920 r. stanowi wystawa „Za waszą i naszą wolność” otwarta w środę przez przedstawicieli Instytutów Pamięci Narodowej obu krajów na Majdanie Niepodległości, w stolicy Ukrainy.

„Wyprawa kijowska”, rozpoczęta 25 kwietnia 1920 r. to jeden z największych sukcesów Wojska Polskiego na wschodzie. W myśl zawartego cztery dni wcześniej porozumienia, strona polska zdecydowała się uznać suwerenność Ukraińskiej Republiki Ludowej i jej władz reprezentowanych przez Semena Petlurę, uzgodniono także wspólną granicę wzdłuż rzeki Zbrucz oraz zagwarantowano poszanowanie praw mniejszości po obu jej stronach. Polska zobowiązała się ponadto do wyekwipowania trzech dywizji formującej się armii ukraińskiej w niezbędny ekwipunek, broń i amunicję, rząd URL odpowiadał natomiast za zaopatrzenie sił polsko-ukraińskich w żywność na terytorium Ukrainy. Decyzję o uruchomieniu ofensywy podjęto niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, w sytuacji przegrupowywania dywizji Armii Czerwonej zaangażowanych na południu w walkę z „Białymi” gen. Denikina. W wyniku pomyślnych rezultatów działań podjętych w pierwszych dniach kampanii i odwrotu całości wojsk bolszewickich, jednostki 3 Armii gen. Rydza Śmigłego w ciągu zaledwie dwóch tygodni stanęły u bram Kijowa. Pierwsze oddziały wkroczyły do stolicy Ukrainy 7 maja, następnego dnia po krótkich walkach o przeprawy na Dnieprze miasto zostało zajęte, a głównymi ulicami przedefilowały formacje polskie i ukraińskie. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj