W tym roku na pokazach lotniczych w Radomiu czekają nas m.in. pokazy dynamiczne samolotów wojskowych i cywilnych, statyczna wystawa samolotów, sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu polskich i zagranicznych sił zbrojnych oraz wystawa przemysłu lotniczego. Wśród już zapowiedzianych atrakcji będą m.in. pokazy z flarami przygotowane przez pilotów samolotów F-16 i MiG-29, a także symulacje ataków na cele naziemne. Wykonają je piloci samolotów Su-22 z 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina oraz piloci F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Pokazy uświetnią także piloci z Czech, Belgii, Szwajcarii, Węgier, Łotwy, Grecji, Francji, Rumunii oraz Danii.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Uczcijmy pamięć Powstania Warszawskiego

Pamiętajmy, że 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie.
O godzinie 17:00, gdy w całej Polsce zawyją syreny, zatrzymajmy się i uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli za naszą wolność.

Fot. IPN

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Kończy się proces powoływania brygady polsko-litewsko-ukraińskiej

Ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy: Tomasz Siemoniak, Juozas Olekas i gen. Stepan Połtorak podpisali w piątek 24 lipca br. we Lwowie porozumienie techniczne w sprawie szczegółowych aspektów funkcjonowania wspólnej, trójnarodowej brygady – LITPOLUKRBRIG. Pierwsze ćwiczenia  jednostki mają się odbyć za kilka miesięcy. Kwatera główna brygady w Lublinie już czeka na oficerów z Litwy i Ukrainy (łącznie ponad 20, którzy dołączą do ok. 50 Polaków). W Lublinie znajduje się także batalion dowodzenia brygady. Porozumienie techniczne zapowiadano, gdy we wrześniu 2014 r. w Warszawie ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy podpisali umowę o utworzeniu brygady (została ona już ratyfikowana przez wszystkie strony). Podpisany w piątek dokument reguluje m.in. kwestie prawne, finansowe, logistyczne i kadrowe. Zgodnie z dokumentem dowództwo brygady osiągnie wstępną gotowość operacyjną za pół roku, a pełną rok później. Główne zadanie brygady ma polegać na udziale w operacjach pokojowych. Celem powołania jednostki jest także zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej i pomoc Ukrainie w reformowaniu jej sił zbrojnych. Brygada ma się też stać bazą do powołania kolejnej grupy bojowej UE. Ma być wykorzystywana w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO i UE oraz w ramach doraźnych koalicji zawiązywanych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami między państwami wystawiającymi siły. Bataliony wydzielane do brygady z Litwy, Polski i Ukrainy pozostaną w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji i podporządkowane będą dowódcy brygady na czas ćwiczeń i misji. Polska skieruje do brygady jeden z batalionów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Kluczowe stanowiska w brygadzie mają po kolei obsadzać oficerowie z trzech tworzących jednostkę państw.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Święto Policji

W tym szczególnym dniu pragnę wyrazić swoje uznanie dla Państwa odpowiedzialnej służby oraz podziękować za nieustanne zaangażowanie w wypełnianie obowiązków
na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Życzę, aby Państwa trudna praca była zawsze doceniana oraz pozostawała źródłem satysfakcji zawodowej i osobistej.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Muzeum Historii Polski powstanie w Cytadeli

Muzeum Historii Polski będzie jedną z najnowocześniejszych, najważniejszych i najlepiej rozpoznawalnych instytucji kultury w Polsce o liczbie odwiedzających przekraczającej 500 tys. osób rocznie. Dołączy do innych nowoczesnych placówek muzealnych, cieszących się duża renomą w kraju i za granicą, takich, jak m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich i Europejskiego Centrum Solidarności. Gmach muzeum zostanie wzniesiony na terenie Cytadeli Warszawskiej, gdzie zajmie miejsce w zespole muzealnym obok Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskiego. Ekspozycje muzealne będą dostępne także dla niepełnosprawnych: niewidzących i słabowidzących oraz osób z dysfunkcją intelektualną i ruchową. Otwarcie siedziby Muzeum Historii Polski zaplanowano na 2018 r.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj