70. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD RODZIN I PRZYJACIÓŁ LEGIONÓW W KIELCACH

Inauguracja Internetowego Wykazu Legionistów Polskich 1914-1918, warsztaty edukacyjne, wystawa oraz koncert złożą się na Ogólnopolski Zjazd Rodzin i Przyjaciół Legionów w Kielcach, który zaplanowano na 9 sierpnia. Zjazd, który ma być okazją do integracji rożnych pokoleń potomków legionistów i rozmów o losach swoich bliskich, nawiązuje do 100. rocznicy wkroczenia do Kielc Pierwszej Kompani Kadrowej powstałej z inicjatywy marszałka Józefa Piłsudskiego oraz do 75. rocznicy ostatniego Zjazdu Legionistów, który miał miejsce w sierpniu 1939 r. w Krakowie. Gościem zjazdu będzie Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, który uroczyście uruchomi Internetowy Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918. Udało się zebrać dane o ponad 30 tysiącach kombatantów, którzy pod rozkazami Piłsudskiego walczyli o niepodległość Polski. To pierwsza taka lista. Wcześniejsze opracowania dotyczyły tylko wybranych grup, na przykład oficerów. Społecznościowa część portalu pozwoli internautom na samodzielne dołączanie zdjęć, dokumentów, czy wspomnień legionistów. Z kolei Interaktywna Mapa Pamięci Legionów umożliwi zaznaczenie miejsc urodzenia oraz walki i śmierci żołnierzy. Patronat honorowy nad zjazdem objął prezydent Bronisław Komorowski.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Święto Policji

Służba w Policji to misja, czasem niebezpieczna, wymagająca doskonałych warunków psychicznych i fizycznych oraz nieprzeciętnej umiejętności chłodnej oceny sytuacji, podjęcia szybkiej i trafnej decyzji, która niejednokrotnie stawia na szali życie i zdrowie poszkodowanych ale i Was. Jednakże służba w Policji to także ludzka wdzięczność tym, którym pomogliście.
Składam Wam Policjantom i Pracownikom Policji wyrazy najwyższego uznania. Pragnę podziękować za Waszą codzienność, ofiarną służbę. Za Wasz trud i oddanie się godne najwyższego szacunku i podziwu.
Dziękuje za sumienność, profesjonalizm oraz skuteczność.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

WOJSKA SPECJALNE OTWIERAJĄ SIĘ NA KANDYDATÓW „Z CYWILA”

W Lublińcu powstanie pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowy dla wojsk specjalnych.
Już w przyszłym roku zorganizuje on nabór dla tych, którzy chcą zostać komandosami, a jeszcze nie służyli w wojsku. Ośrodek znajdzie się na terenie Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Armia chce w ten sposób przyciągnąć młodych ludzi, którzy chcieliby rozpocząć służbę w jednostkach specjalnych. W obecnej chwili komandosem może zostać tylko żołnierz lub funkcjonariusz innych służb mundurowych. Po likwidacji poboru i wprowadzeniu armii zawodowej zmniejszyła się liczba potencjalnych kandydatów do służby w elitarnych jednostkach. To, że Wojska Specjalne otwierają się na niedoświadczonych kandydatów, nie oznacza, iż obniżą kryteria selekcji. Chętni, którzy zaliczą test z języka angielskiego i psychologiczny oraz egzamin sprawnościowy, zapraszani będą na kilkudniową selekcję, czyli sprawdzian organizowany w górach. W ekstremalnych warunkach będą musieli wykazać się zdolnością logicznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji. Ich zachowanie będzie obserwował psycholog. Po zakończeniu selekcji kandydat zostanie skierowany na 24-tygodniowy kurs, którego uczestnicy będą skoszarowani i złożą przysięgę wojskową. Trafią w ręce doświadczonych instruktorów, w tym weteranów misji. Nauczą się m.in. wspinaczki, skoków spadochronowych, strzelania i używania materiałów wybuchowych. Najwcześniej po trzech latach będą mogli trafić do zespołów bojowych. Rocznie będą organizowane dwa turnusy rekrutacyjne. Żołnierze Wojsk Specjalnych to elita naszej armii. Obecnie jest ich ok. 2,5 tys., służą w jednostkach: GROM, NIL, Formoza, Agat i JW Komandosów w Lublińcu.

Fot. www.polska-zbrojna.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Polski kontyngent w RŚA

Polski kontyngent unijnej misji w Republice Środkowoafrykańskiej rozpoczął swoją misję. PKW liczy 50 żołnierzy i pracowników a mandat misji przewiduje półroczny pobyt w RŚA. Zasadniczą częścią kontyngentu jest pluton manewrowy Żandarmerii Wojskowej, wystawiony przez Oddział Specjalny ŻW z Mińska Mazowieckiego. Zadaniem polskich żołnierzy misji EUFOR jest zapewnienie przestrzegania prawa i porządku publicznego w stolicy kraju – Bangi. Pluton wchodzi w skład międzynarodowej kompanii Policji Wojskowej IPU (Integrated Police Unit). Polscy żołnierze, wspólnie z francuskimi i hiszpańskimi kolegami, rozpoczęli patrolowanie ulic miasta, w którym działają także siły misji Unii Afrykańskiej (MISCA) oraz siły francuskiej operacji „Sangaris”. Celem misji jest przywrócenie bezpieczeństwa i ustabilizowanie sytuacji w kraju ogarniętym konfliktami etnicznymi i religijnymi; stworzenie perspektyw odbudowy struktur rządowych oraz zapewnienie warunków umożliwiających dostarczanie do RŚA pomocy humanitarnej. Dowódcą europejskich sił jest francuski dwugwiazdkowy generał Philippe Ponties. Według założeń misja potrwa sześć miesięcy, po których zadania od żołnierzy z Europy mają przejąć siły Unii Afrykańskiej pod auspicjami ONZ. W skład PKW w RŚA wchodzi ponadto personel wypełniający zadania w międzynarodowych strukturach dowodzenia misji – narodowy element wsparcia z 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy. Ponadto do kontyngentu należą żołnierze z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojsk Specjalnych, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Dowódcą kontyngentu, który w rejon misji udał się w czerwcu, jest ppłk Adam Stręk.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj