CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Powstające Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa znajduje się w Warszawie przy ul. Puławskiej 4. Roboty budowlane wewnątrz budynku zostały zakończone. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, a z początkiem listopada br. obiekt będzie wyposażany w zakupiony wcześniej sprzęt kwaterunkowy. W realizacji pozostaje także budowa zlokalizowanego przed budynkiem pomnika (3,5 – metrowa rzeźba z brązu autorstwa prof. Macieja Aleksandrowicza z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) oraz ściany pamięci, na której zostaną umieszczone tabliczki z nazwiskami poległych na misjach żołnierzy. Zgodnie z założonym planem, uroczyste otwarcie Centrum nastąpi w grudniu 2014 r. Będzie to  miejsce spotkań weteranów, gdzie byli żołnierze oraz ich rodziny otrzymają w nim m.in. wsparcie psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Centrum ma przede wszystkim pełnić funkcje edukacyjne – będą się w nim odbywały warsztaty organizowane dla młodzieży zainteresowanej historią i wojskowością. Historia misji zostanie zaprezentowana m.in. dzięki multimedialnej wystawie. Oprócz niej będzie także sala historyczna, w której zebrane zostaną pamiątki. Eksponaty dotyczące misji Centrum wypożyczy m.in. z Muzeum Wojska Polskiego, ale chce również gromadzić zdjęcia i filmy, które dzisiaj znajdują się w rękach prywatnych. W planach jest także utworzenie biblioteki, która w przyszłości będzie dostępna online.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

ZAGRANICZNE MISJE WOJSKOWE

Polscy żołnierze biorą udział w misjach zagranicznych od 1953 roku. Od tego czasu służyło na nich około 100 tys. wojskowych. Obecnie na misjach przebywa 686 żołnierzy i pracowników wojska, którzy służą w 4 kontyngentach wojskowych: w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz Republice Środkowoafrykańskiej. Największą zagraniczną misją w historii naszych sił zbrojnych pozostaje operacja w Afganistanie. Dziś w tym państwie jest już tylko 380 polskich żołnierzy i pracowników wojska. Ostatnią, XV zmianę PKW tworzą głównie wojskowi z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Ich zadaniem jest przygotowanie i wysłanie sprzętu do kraju. Ponadto muszą oni stworzyć warunki do pełnienia nowej misji, która ma się rozpocząć w 2015 roku i mieć charakter szkoleniowy. Z Polski wyjedzie na nią 120 osób. Kontyngent w Kosowie tworzy 243 żołnierzy. Polscy żołnierze są obecni także w Bośni i Hercegowinie, gdzie kontyngent wojskowy składa się z 39 żołnierzy. W rozpoczętej w maju unijnej misji EUFOR w RŚA bierze udział 50 żołnierzy z Polski (wcześniej Polacy wspierali misję francuską w RŚA). Udział w misjach poza granicami kraju w ogromnym stopniu zmienił polską armię. To już nie to samo wojsko, które w 2003 roku jechało do Iraku. Dziś nasi żołnierze są znacznie lepiej uzbrojeni i skuteczniejsi w działaniu. Dzięki zaangażowaniu w międzynarodowe operacje, polskie wojsko stało się wiarygodnym partnerem dla  sojuszników.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W dniach 7-9 października br. w warszawskim Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56C odbędą się „II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek – Dziedzictwo”. Jest to jedyna tego typu branżowa impreza wystawiennicza w Polsce. Gromadzi przedstawicieli świata konserwatorskiego, archiwistyki, muzealnictwa i bibliotekarstwa. Do udziału w tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprosiło Biuro Infrastruktury Specjalnej, które w resorcie obrony narodowej zajmuje się między innymi ochroną i opieką nad wojskowymi nieruchomościami zabytkowymi. Biuro zaprezentuje wystawę fotografii obiektów zabytkowych będących w  trwałym zarządzie MON. We władaniu Ministerstwa Obrony Narodowej znajduje się blisko 1400 nieruchomości zabytkowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Są to nie tylko obiekty i kompleksy architektury obronnej, ale również pałace, dwory, obiekty sakralne, ogrody, parki i miejsca pamięci.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2014

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj